Plánované přerušení dodávky elektřiny (č.110060598870, ul. Dvořákova, Máchova, Nádražní, Zborovská))))

dne: 18.06.2018
od: 11:30 hod do: 15:00 hod.
v lokalitě: Nový Jičín – Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Dvořákova 1877/14 ,  1878/12 ,  1879/10 ,  1883/8 ,  1947/41 ,  313/18 ,  314/16 ,  315/20 ,  319/6 ,  330/2 ,  331/4 ,  859/21 ,
Máchova 1219/15 ,  1322/17 ,
Nádražní 1068/43 ,  1098/41 ,  1635/38 ,  1636/40 ,  1637/2 ,  351/32 ,  352/34 ,  355/29 ,  45 ,  886/47 ,  924/33 ,  925/35 ,  926/37 ,  927/39 ,  parc.č. 912 ,
Zborovská 2120/51 ,  320/49 ,  320/A 49 ,  400/11

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz