Plánované přerušení dodávky elektřiny (č.110060598869, ul. Boženy Benešové, Nerudova, Revoluční, Zborovská))

dne: 18.06.2018
od: 07:15 hod do: 11:15 hod.
v lokalitě: Nový Jičín – Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Boženy Benešové 1498/32 ,  1800/24 ,  2183/23 ,  707/28 ,  708/30 ,  709/26 ,  898/34 ,
Lesní 1674/8 ,  1742/3 ,  1743/5 ,  1744/7 ,  1745/9 ,  1750/2 ,  1751/4 ,  1765/6 ,  2085/55 ,  2116/57 ,  2134/59 ,  2139/61 ,  588 ,  787/53 ,  858/1 ,  861 ,  9001 ,  parc.č. 1121 ,  parc.č. 553/7 ,
Nerudova 10 ,  16 ,  257/6 ,  262/5 ,  263/3 ,  264/1 ,  265/8 ,  266/10 ,  267/12 ,  268/14 ,  269/16 ,  270/18 ,  300/17 ,  301/15 ,  302/13 ,  303/11 ,  304/9 ,  305/7 ,
Revoluční 1047/14 ,  36 ,  785/36 ,
Zborovská 242/42 ,  9002

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz