Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Nový Jičín za rok 2020

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že

Schválený rozpočet města Nový Jičín na rok 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nový Jičín na léta 2022-2025

Schválený závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2020

jsou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese:

https://www.novyjicin.cz/samosprava-2/

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout na Odboru finančním Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, kanc. č. 105.