Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a Úřad práce České republiky společně připravují interaktivní online veletrh středních škol všech zřizovatelů v našem kraji, který bude realizován ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 prostřednictvím internetového portálu https://veletrh-skol.msk.cz/ Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Záměrem projektu ONLINE Veletrh středních škol MSK je umožnění interaktivní online komunikace a prezentace středních škol MSK zejména žákům posledních tříd ZŠ a dalším uchazečům o studium na střední škole a jejich rodičům, a to prostřednictvím internetového portálu veletrh-skol.msk.cz, který bude spuštěn ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 po jednotlivých okresech (pro školy sídlící v daném okrese), v každém okrese vždy ve dvou předem stanovených dnech v čase 10:00 – 18:00 hodin. Zástupci střední školy budou distanční formou odpovídat na otázky z řad zájemců o studium, a to v rámci videokonference prostřednictvím určené aplikace.