Odvoz vánočních stromků

Odložené vánoční stromky u nádob na odpady budou Technickými službami odváženy od pondělí 6. ledna. Stromky nejsou sbírány současně se směsným komunálním odpadem. V případě, že je nádoba stahována po svozu z chodníků a komunikací, pak prosím stromky odkládejte v blízkosti kontejnerových stání, kde nepřekáží provozu. Stromky nepatří do nádob na SKO, protože tím snižují jejich kapacitu. Děkujeme.