Odpojení osvětlení radniční věže a hodinových ručiček

Z důvodu celkové opravy střechy Radnice a úpravy elektroinstalace je dočasně odpojeno osvětlení radniční věže a hodinových ručiček. Oprava střechy bude probíhat do 31.8.2022.

střecha radnice