Odložení zahájení provozu linky Kopřivnice – Příbor – Nový Jičín – Hranice

Vážení občané,

v souvislost s nastalým stavem, zejména pak s vyhlášením nouzového stavu, zavedením omezení v dopravě a s tím souvisejícím sníženým počtem cestujících, jsme nuceni odložit termín zahájení původně plánovaného zkušebního provozu poskytování přepravních služeb na lince Kopřivnice – Příbor – Nový Jičín – Hranice.

Jelikož v současné době nemůžeme predikovat zlepšení situace v dopravě, je nezbytné dočasné odložení provozování předmětné linky, a to vzhledem k tomu, že v případě trvajícího současného stavu by údaje o frekvenci cestujících nebyly průkazné pro posouzení, zda provoz linky bude prodloužen či nikoliv. Současně došlo k omezení spojů dálkové drážní dopravy a spoje linky by nenavazovaly na vlaková spojení, tak jak bylo původně zamýšleno, a tudíž zavedení předmětné linky by v dané situaci nebylo rentabilní.

V souladu s výše uvedeným dochází k odložení poskytování přepravních služeb na předmětné lince do doby, kdy bude situace kolem koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, v dopravě příznivější, dojde ke stabilizaci jízdních řádů, k obnovení dálkových vlakových spojů a v neposlední řadě k nárůstu cestující veřejnosti a zlepšení ekonomické situace v dopravě, bude tento záměr opětovně projednán v orgánech kraje.

Děkujeme za pochopení.

 

Ing. Jakub Unucka, MBA, v. r.
náměstek hejtmana kraje