Očkování psů proti vzteklině

Letošní veřejné očkování psů proti vzteklině v Novém Jičíně a jeho místních částech se uskuteční v následujících termínech a místech:

Úterý 23.4.2019 Loučka
15:30 – 16:00 před restaurací Koruna
16:00 – 16:30 U chovatelů
Úterý 23.4.2019 Kojetín
17:00 – 17:20 u hospody/knihovny
Čtvrtek 25.4.2019 Žilina
16:00 – 17:00 před restaurací U Mola
Čtvrtek 25.4.2019 Bludovice
17:15 – 17:45 u zastávky U čerpací stanice
Pátek 26.4.2019 Nový Jičín
15:30 – 16:00 Nábřežní ulice, parčík
16:15 – 16:30 Fibichovo náměstí
16:45 – 17:00 křižovatka Palackého, Dlouhá (stánek s pečivem)
Středa 15.5.2019 Straník
16:00 – 16:30 u stadionu
16:35 – 17:00 u hasičské zbrojnice

Očkovací průkazy je nutné mít s sebou. Cenu za očkování proti vzteklině určuje veterinární lékař, pohybuje se okolo 150 Kč. Očkují se psi starší 3 měsíců. Vakcinace psů proti vzteklině je povinná, hradí ji majitel psa a bude zaznamenána do očkovacího průkazu psa.
Povinnost majitele či chovatele psa zajistit jeho očkování proti vzteklině vyplývá ze zákona o veterinární péči. Její nesplnění povinnosti může být důvodem k zahájení řízení.