Oceňování dárců krve

Slavnostní oceňování dárců krve se uskuteční dne 29.11.2021 dle platných podmínek konání veřejných akcích stanovených mimořádným opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR ke dni 22.11.2021, tzn. účastnit se mohou pouze osoby s platným certifikátem o ukončeném očkování nebo osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 od jehož indikování neuplynulo více než 180 dní.

Certifikáty lze doložit ke kontrole na místě v tištěné nebo elektronické podobě. Antigenní testy nebo PCR testy nebudou akceptovány. Dárci navržení k ocenění, kteří se nemohou prokázat výše uvedenými certifikáty, nechť kontaktují odbor sociálních věcí MěÚ (tel. 556 768 241, 556 768 338) k individuální domluvě převzetí finančního daru.