Občané mohou zasílat projekty ke zlepšení života v Novém Jičíně

Město Nový Jičín již druhým rokem pracuje s participativním rozpočtem, který umožnil vyhlásit výzvu Projekty pro Nový Jičín. Ta je určena lidem, kteří se chtějí podílet na vytváření podoby města. Občané starší 15 let mohou své návrhy na zkvalitnění života v Novém Jičíně podávat až do 15. března 2019. Pokud podaný námět splní podmínky výzvy, bude prezentován na dubnovém Veřejném fóru. Zastupitelstvo na realizaci úspěšných projektů vyčlenilo 200 tisíc korun.

„Díky participativnímu rozpočtu mohou občané dát najevo, co ve svém okolí chtějí změnit.  Mohou přijít s vlastním nápadem na konkrétní vylepšení a podílet se tak na tvorbě vzhledu města. Každý předkladatel smí předložit jen jeden projekt s celkovými náklady maximálně ve výši 100 000 Kč, neboť chceme dát šanci více nápadům,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Do výzvy se mohou se svými podněty přihlásit nejen obyvatelé s trvalým pobytem v Novém Jičíně, ale také ti, co zde pracují či studují. „Řada lidí, aniž by tu bydlela, může v našem městě trávit většinu svého času a třeba dennodenně chodit kolem konkrétního místa, na které by podle nich bylo vhodné umístit lavičku či osvětlení. Pozemek nebo budova, kterých by se měl navržený zásah týkat, ale musejí být ve vlastnictví města,“ doplnila referentka kanceláře úřadu Lucie Hrdličková.

V loňském roce byly díky participativnímu rozpočtu realizovány z podnětů občanů dva projekty. U soukromé školy a rodinného centra na ulici Bohuslava Martinů bylo vybudováno dětské malované hřiště a také se spustila aktivita Na Svinec (www.nasvinec.cz) na podporu pohybu a zdravého sportovního soutěžení, kdy se elektronicky evidují počty výstupů pěších, běžců nebo cyklistů na kopec Svinec.

Podrobnější informace k výzvě Projekty pro Nový Jičín jsou zveřejněny na webu www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/. Předkladatelé mohou svůj podnět úřadu doručit buď elektronicky prostřednictvím zmíněných stránek, nebo jej mohou donést v zalepené obálce na podatelnu úřadu na Divadelní ulici 1, případně zaslat poštou na adresu radnice.

23.01.2019