Nový Jičín zjišťoval kvalitu on-line výuky na svých školách

Město Nový Jičín připravilo pro rodiče školáků dotazník, ve kterém se mohli vyjádřit ke kvalitě distanční výuky. Do ankety se zapojilo 1183 rodičů. Základní školy zřizované městem navštěvuje 2300 žáků. Výrazná většina respondentů si pochvalovala komunikaci s pedagogy. Vysoké procento dotázaných vyslovilo i spokojenost s on-line výukou. Přibližně polovina rodičů uvedla, že musí svým dětem s učením na dálku pomáhat a je to pro ně časově náročné.

„Rodičům jsme prostřednictvím anonymního dotazníku položili 12 otázek, abychom zjistili, jak vnímají distanční výuku, s čím mají problémy, jak jsou jim nápomocni pedagogové. Velmi mě potěšil jejich zájem. Přestože musejí chodit do práce, pomáhat svým dětem s učivem, byli ochotni s námi spolupracovat a zaslali nám i spoustu konstruktivních připomínek a námětů, jak výuku na dálku zlepšit,“ uvedla vedoucí odboru školství na novojičínské radnici Oldřiška Navrátilová.

V Novém Jičíně jsou čtyři městské základní školy. Nejvíce odpovědí přišlo od rodičů žáků ze Základní školy Komenského 66, do ankety se zapojilo 444 respondentů. „Řada rodičů se na náš odbor obracela s dotazy, vnímáme i reakce lidí z okolí. Proto jsme chtěli zjistit skutečný stav, zda mají děti dostatek technického vybavení, přístup k internetu a podobně,“ dodala Navrátilová.

Přestože odpovědi rodičů byly veskrze pozitivní, z ankety vyplynuly i věci, které by se měly zlepšit. „Například, aby děti pracovaly v jednotném počítačovém programu. Aby se alespoň v rámci jedné školy nelišil způsob komunikace například u třetích tříd a pátých tříd. To působí rodičům i dětem komplikace. Výsledky dotazníkového šetření jsme předali na jednotlivé školy a ředitelé s nimi musí dále pracovat,“ zdůraznila Navrátilová.

14.01.2121

Dotazníky - distanční výuka ZŠ 2020

Ke stažení: pdf Dotazníky – distanční výuka ZŠ 2020 (pdf, 8 MB)