Nový Jičín zajistil respirátory pro lidi v nouzi

Novojičínská radnice zajistila 3600 respirátorů pro potřebné občany města. Jelikož jde často o klienty odboru sociálních věcí, budou je distribuovat zaměstnanci tohoto pracoviště. A to buď osobně nebo prostřednictvím terénních pracovníků různých sociálních organizací. Sociálně slabým lidem, například osobám bez přístřeší, budou respirátory rozdávat i strážníci městské policie v rámci pochůzkové činnosti.

„Ochranné prostředky nám doručil krajský úřad. Část jsme rozvezli do obcí spadajících do našeho správního obvodu, neboť Nový Jičín plní funkci obce s rozšířenou působností. 3600 kusů je určeno pro občany našeho města,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí na novojičínské radnici Daniela Susíková.

Respirátory budou poskytnuty lidem, kterým se nedostává finančních prostředků, přitom z nejrůznějších důvodů nedosáhnou na jednorázovou dávku pomoci v hmotné nouzi, takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc Covid – 19. „Požádali jsme úřad práce, aby nám tyto lidi vytipoval a nasměroval je na náš odbor,“ dodala Susíková.

Sociální pracovnice doručí respirátory i osamělým seniorům, kteří si ochranné prostředky nejsou schopni zajistit sami. „Lidé ohrožení sociálním vyloučením mohou také kontaktovat Charitu Nový Jičín, která svým klientů rovněž vydává roušky a respirátory. Situaci v terénu bude mapovat i městská policie a bude ochranné prostředky potřebným poskytovat,“ pokračovala Susíková.

10.03.2021