Nový Jičín řeší parkování ve městě, vzniknou desítky nových stání

V Novém Jičíně ještě letos vzniknou desítky nových parkovacích míst, dalších sto jich slibuje projekt, na kterém začíná úřad pracovat. Radnice zároveň nechá zpracovat koncepci parkování na území města, aby zjistila, jak jsou stávající odstavné plochy vytížené a kde by bylo možné vybudovat další, případně vystavět parkovací dům. Na řešení nedostatku parkovacích míst bude v tomto roce z městského rozpočtu vynaložena částka přesahující čtyři miliony korun.

V rámci oprav chodníků vznikne na Slovanské ulici osm podélných stání pro auta. „Ve Slovanské ulici chodník, který měl zbytečnou šíři dva a půl metru, zúžíme a tím vznikne prostor pro odstavení motorových vozidel,“ vysvětlila Michaela Mrklovská z odboru majetku a investic. Stavební práce by měly skončit v průběhu června. Do podzimu by mělo přibýt 32 parkovacích míst v Revoluční ulici. Za 2,2 milionu korun se zde rozšíří stávající parkovací plocha. Do konce roku bude vypracovaná projektová dokumentace na výstavbu parkoviště pro sto aut v Dlouhé ulici.

„Na zvýšení kapacity parkovacích míst pracujeme každý rok. Vloni jsme například postavili dvě nová parkoviště, u bytové zástavby v ulici U Jičínky a u Mateřské školy Sady na Revoluční ulici. K letošním záměrům přidáme i koncepci parkování na celém území města,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. „Kromě analýzy současného stavu by měla přinést především návrhy nových parkovacích ploch a režimů parkování v centru i na sídlištích. Naším cílem je zajištění dostupnosti všech lokalit ve městě a zároveň snížení negativních vlivů na životní prostředí, neboť je prokázáno, že až 30 procent provozního času automobilů je věnováno na hledání parkovacího místa,“ doplnil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Prostor pro odstavení vozidel by mohl vzniknout i na ploše bývalé železniční stanice Nový Jičín- Horní nádraží. „Se Správou železniční dopravní cesty jednáme o odkupu areálu s pozemky i stavbami. Umožnilo by nám to také prodloužit cyklostezku a vytvořit zázemí pro její uživatele. Parkoviště by sloužilo i obyvatelům blízkého sídliště. V rozpočtu máme pro tento účel rezervovaných pět milionů korun,“ dodal starosta.

16.05.2018