Nový Jičín opravuje kamenné prvky na renesanční budově radnice

Novojičínská radnice prochází renovací. Město nechalo na budově z 16. století zrestaurovat kamenné prvky. Venkovní i vnitřní kamenné části se čistí, konzervují, odlomené díly se slepují, spáry a drobné defekty se vyplňují náhradním materiálem. Cena za provedené práce byla vyčíslena na téměř 1,2 milionu korun, přičemž 845 tisíc bude uhrazeno z dotace ministerstva kultury, neboť radnice je nemovitou kulturní památkou. Zakázka bude hotova do konce září.

„Venkovní kamenné části a ochoz radniční věže už byly očištěny, nyní se budou vyspravovat defekty. Uvnitř radnice se bude restaurovat podlaha ve vestibulu, schodiště od prvního do třetího nadzemního podlaží, parapety oken, obklady, pilíře a portály,“ řekl Lumír Balaryn z organizačního odboru Městského úřadu v Novém Jičíně.

Některé renovované kamenné prvky jsou ještě původní. Většina však pochází z 20. století, neboť budova prošla v roce 1930 výraznou přestavbou. Nejcennějším artefaktem, který bude restaurován, je kamenný erb města z roku 1613. Je zasazený ve zdi u centrálního schodiště.

Na území Nového Jičína je celkem 89 nemovitých kulturních památek a město každoročně vyčleňuje ve svém rozpočtu několik milionů korun na jejich obnovu a údržbu. „Pravidelně také úspěšně žádáme o dotaci z Programu regenerace ministerstva kultury. Vloni jsme například díky státnímu příspěvku mohli opravit tři měšťanské domy na náměstí,“ doplnila Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

16.07.2019