Nový Jičín opravil hroby významných osobností

V Novém Jičíně skončily práce na sanaci pěti hrobů významných osobností. Opravy přišly na téměř 900 tisíc korun. 300 tisíc z této částky pokryje příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti. Na městském hřbitově je celkem evidováno 18 čestných hrobů. Odpočívají v nich stavitelé, průmyslníci, starostové, mecenáši a umělci, kteří se zasloužili o rozvoj města.

„Sanace probíhala od dubna a i vinou deštivého počasí se protáhla o dva týdny. Součástí restaurátorských prací bylo přeskládání většiny kamenných bloků, které vlivem propadajícího se podloží nebyly na původních místech. Chybějící kamenné, plechové a železné části hrobek se musely doplnit. Obnovily se i časem zmizelé nápisy, jména, data narození a úmrtí osobností. V poslední fázi se provedla konzervace kamene nátěrem, který odpuzuje vodu a zamezuje růstu mechů a lišejníků,“ uvedl Václav Nezval z odboru rozvoje a investic.

Označení čestný hrob bylo hrobům významných rodin, které se v minulosti podílely na rozvoji města, uděleno zastupiteli Nového Jičína v roce 2018. Z něj plyne pro radnici povinnost se o tyto hroby starat. Nyní se restaurovaly hroby Ignaze von Czibulky, který byl prezidentem c. k. krajského soudu v Novém Jičíně, architektů a stavitelů Huga Bluma a Richarda Klosse, továrníka a komunálního politika Willhelma Gromanna a hrob Josefa Proroka, který byl farářem, děkanem a profesorem na zemské reálce.

„V této etapě byly k renovaci vybrány hrobky, které byly nejvíce poničené, abychom předešli nenávratnému poškození nejen pietní památky slavných osobností, ale i zdařilých, mnohdy více než sto let starých, umělecko-řemeslných děl významných výtvarníků,“ doplnil Nezval.

Už před pěti lety byl restaurován hrob malíře Hugo Baara, který je dokonce kulturní památkou. Na přelomu let 2017 a 2018 byl ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel Nového Jičína opraven hrob továrníka Rudolfa Weisse.

01.12.2020

jpg Hrobka před rekonstrukcí (jpg, 1 MB) jpg Opravená hrobka (jpg, 914 KB)