Nový Jičín ocenil osobnosti města

Město Nový Jičín ocenilo osobnosti z oblasti školství, kultury a sociální sféry. Slavnostní ceremoniál probíhá každoročně v Beskydském divadle a je poděkováním těm, kteří nezištně a nad rámec svých pracovních povinností věnují svůj čas druhým a podílejí se na rozvoji města. Mezi oceněnými bylo devět pedagogických pracovníků, jedna osobnost ze sociální oblasti a jedna z kultury.

Návrhy na ohodnocení nejlepších učitelů a vychovatelů, pracovníků v kultuře i sociální oblasti přišly od odborných komisí rady města. Za zásluhy na rozvoji sociálních služeb byl oceněn Antonín Urban, díky kterému v Novém Jičíně například vznikl stacionář Eden, chráněné bydlení Archa, nízkoprahové centrum pro mládež a rozvinuly se dobrovolnické programy.

Za neustále zvyšování úrovně a rozvoj knihovnictví, ale také za výrazný podíl na kulturním dění ve městě si odnesla cenu Renáta Domoráková. Simona Drgová, Alena Křížová, Zdeněk Stanislav, Veronika Barošová, Stanislav Adamec, Eva Štěpánová, Bedřich Rýdel, Irena Šádková, Vanda Adamčíková a Eva Svobodová byli oceněni za své pedagogické aktivity.

„Vážím si všech lidí, kteří svou práci dělají dobře. Nezáleží na vzdělání ani profesi. Práce sociálního, kulturního a pedagogického pracovníka je ale výjimečná. Je nezastupitelná. Zahrnuje individuální přístup, sociální cítění, empatii, umění naslouchat. Motivovat, předat vědomosti, poradit i pochválit. A to nelze ničím nahradit,“ poděkoval oceněným osobnostem starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

20.06.2019