Nový Jičín nabízí pozemek k výstavbě bytových domů

Město Nový Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemku k výstavbě bytových domů. Minimální cena, kterou může zájemce o lukrativní parcelu o výměře 2 358 metrů čtverečních v ulici Dolní brána nabídnout, je téměř 3,9 milionu korun plus DPH. Nabídkové řízení potrvá od 26. února do 27. května 2020 do 10:00 hodin. Nabídku lze doručit písemně na adresu radnice nebo osobně na podatelnu úřadu na Divadelní ulici 1. Podrobné informace jsou k dispozici na webu města.

„Záměr prodeje město zveřejňuje už počtvrté. V minulosti uchazeči buď nesplnili podmínky a byli z řízení vyloučeni, anebo se do soutěže nepřihlásil žádný zájemce. Proto jsme v zadání změnili některé podmínky ve prospěch budoucího investora. Prodloužili jsme lhůtu pro zahájení stavby a termín kolaudace. Také jsme umožnili využít až 35 procent plochy nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží na vybudování příslušenství bytů, tedy kočárkárny, kolárny a sklepů,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Kupující se musí zavázat, že na pozemku vybuduje bytové domy, inženýrské sítě, obslužné komunikace, parkoviště, zeleň a veřejné osvětlení. Stavba se musí řídit zastavovací studií, kterou nechalo zpracovat město. „Budova má mít minimálně tři a maximálně čtyři podlaží a obsahovat cca 27 bytových jednotek,“ upřesnil místostarosta.

Vloni na podzim proběhl v dané lokalitě zjišťovací záchranný archeologický průzkum. Sondy provedené Národním památkovým ústavem potvrdily výskyt historických nálezů a archeologický potenciál této lokality. Investor proto bude muset podle památkového zákona umožnit na staveništi archeologický výzkum.

20.02.2020