Nový Jičín má přívětivý úřad

Nový Jičín získal ocenění Přívětivý úřad. V soutěži, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky, se novojičínská radnice umístila na druhém místě v rámci Moravskoslezského kraje. V soutěži se hodnotil přístup a kvalita úřadu při poskytování služeb klientům. Přes sedmdesát kritérií mapovalo dostupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s občany, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a také opatření přijatá během pandemie Covidu-19.

„Museli jsme elektronicky odpovědět na více než 70 otázek. Pořadatele soutěže například zajímalo, zda si lidé mohou dohledat na webu strategické plány, rozpočty nebo záznamy z jednání zastupitelů. Hodnotila se i kvalita komunikace a informační kanály, tedy web, Facebook, zpravodaj. A uspěli jsme i v kategorii on-line úřad. Máme klikací rozpočet, elektronickou rezervaci termínů pro různé agendy a probíhají i on-line veřejná projednávání,“ uvedl tajemník Městského úřadu Nový Jičín Josef Solanský.

Naše město bylo díky zpracování dokumentu Adaptační strategie na změnu klimatu pro Nový Jičín zařazeno do Sborníku dobré praxe, ve kterém ministerstvo vnitra zveřejňuje nejúspěšnější příklady dobré praxe z celé republiky. Hodnotitele zaujalo, že Nový Jičín reagoval na požadavek veřejného fóra a vytipoval nejohroženější místa v důsledku změny klimatu a navrhl i řešení. Například snížil počet sečí, plánuje přestavbu cest na propustné, vysazuje stromy, zastiňuje plochy zelení, realizuje protipovodňová opatření.

„Ocenění nás potěšilo, protože není jen potvrzením, že náš úřad funguje kvalitně. Z našeho hodnocení vyplývá, že občanům poskytujeme i  nadstandardní služby a u běžných služeb pracujeme v nadstandardní kvalitě. Je to pro nás ale i závazek do budoucna,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

ocenění: pdf ocenění (pdf, 238 KB)

12.11.2021