Nový Jičín dá do oprav silnic a chodníků deset milionů korun

Nový Jičín letos zdvojnásobil finanční částku na opravu svých silnic. Na výměnu asfaltového povrchu, ale i podloží, obrubníků a kanalizačních vpustí, vyčlenil ze svého rozpočtu devět milionů korun. Další milion korun vyhradil na obnovu chodníků. Nejnákladnější byla celoplošná rekonstrukce Máchovy ulice, protože tu vloni probíhala výměna kanalizace a vodovodů. Radnice však opravu financovala napůl s vodárenskou společností.

„Do oprav místních komunikací letos investujeme podstatně více než v minulých letech, kdy se částky vložené do rekonstrukcí silnic pohybovaly kolem pěti milionů korun. V tomto roce jsme usilovali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, ale bohužel jsme neuspěli. Podařilo se nám však dohodnout, že obnovu Máchovy ulice, kde byl zásah silničářů nejcitelnější, uhradíme napůl s vodárenskou společností, která vloni v ulici měnila kanalizaci a vodovody,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Stavební práce už proběhly i v ulicích Štursova, U Jičínky, U Stadionu a Jugoslávská. „Ulice Palackého, kde se dělá i výměna podloží, je hotova částečně. Rekonstruovat se bude ještě ulice Slezská a vjezd do areálu ČSAD, kde se musí z podkladních vrstev odstranit panely a teprve pak se nové podloží zaasfaltuje. Na nákladech na opravu komunikace k areálu ČSAD se bude z části finančně podílet přepravní společnost, “ vysvětlila Michala Mrklovská z odboru rozvoje investic.

Opravované úseky silnic v součtu tvoří téměř dva kilometry dlouhou trasu. Kromě komunikací se rekonstruují i chodníky, a to v Máchově a Slezské ulici. Nově se bude asfaltovat také chodník kolem parkoviště v ulici K Nemocnici.

29.07.2021