Novojičínští si mohou vybrat, zda chtějí teplo i v noci

 

Obyvatelé Nového Jičína, kteří odebírají tepelnou energii z městských kotelen, mohou změnit režim dodávek. Dosud byla v noci od 22:30 do 5:00 hodin dodávka tepla a teplé vody přerušována. Nyní mají občané možnost toto omezení zrušit. Musí však vyplnit dotazník, který jim zašle společnost Veolia Energie ČR, která tepelné hospodářství města provozuje. Tiskopisy budou k dispozici také v návštěvnickém centru na Masarykově náměstí, kde se vyplněné dotazníky mohou i odevzdávat. Lze je také donést do kanceláře obchodního útvaru energetické společnosti v Anenské ulici nebo zaslat na adresu firmy v Přerově.

„Před mnoha lety město na žádost občanů přistoupilo na noční odstávku dodávek tepelné energie do domácností a dalších objektů. Vloni jsme ale začali s výměnou starých a dosluhujících plynových zdrojů za kondenzační kotle. Ty mají nejen vyšší účinnost a nižší emise, ale také vyžadují jiný režim provozu. Noční vypínání degraduje jejich výhody a snižuje jejich životnost. Také potřeby lidí se mění a celodenní dodávka tepla a teplé vody je žádaným standardem,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Než se město rozhodlo prostřednictvím energetické společnosti oslovit občany, letos v zimě v některých svých budovách zkušebně otestovalo nepřetržitý provoz teplé vody a vytápění, kdy teplota vody v topení byla snížena o 10 stupňů Celsia oproti dennímu režimu.

„Od 23. ledna do 23. února jsme sbírali data ze sledovaných objektů, domů s pečovatelskou službou a bytovkou na Dlouhé ulici 19, a porovnávali je se spotřebou energie v minulých letech za shodných klimatických podmínek. Zároveň jsme konfrontovali výsledky měření z bytového domu Dlouhá 19 s náklady na vytápění a teplou vodu v sousedním paneláku, ve kterém nebylo noční vytápění spuštěno. Ze získaných údajů vyplývá, že noční tlumené vytápění nezpůsobuje nárůst nákladů,“ řekl vedoucí bytového odboru novojičínské radnice Pavel Tichý.

Občané si nyní mohou v dotazníku, který musí doručit provozovateli tepelného hospodářství nebo do návštěvnického centra do 30. srpna 2019, zvolit variantu, která jim vyhovuje. Ponechání stávajícího stavu nebo zajištění nepřetržité celodenní dodávky tepla a teplé vody.

19.07.2019

dotazník: pdf Dotazník – noční vytápění (pdf, 169 KB)