Neodkladné úřední záležitosti v rámci odboru správních agend

Městský úřad Nový Jičín, odbor správních agend,  v souladu s nažízením vlády ČR a s vyhlášením nouzového stavu od 5. října 2020,  upozorňuje na aktuální provozní dobu pro veřejnost (úřední hodiny).

Dle Usnesení vlády ČR lze na úřadě řešit pouze neodkladné úřední záležitosti. Neodkladnost úředních záležitostí je posuzována individuálně po předchozí telefonické domluvě nebo po e-mailové domluvě s příslušným zaměstnancem městského úřadu (Telefonní seznam – Odbor správních agend)

Neodkladné úřední záležitosti lze konzultovat na níže uvedených telefonických kontaktech:

  • evidence obyvatel na telefonním čísle 556 768 209,
  • občanské průkazy a cestovní pasy na telefonním čísle 556 768 321, 556 768 322,
  • matrika na telefonním čísle 556 768 203, 556 768 250, 556 768 318,
  • Czech POINT na telefonním čísle 556 768 262.

Mezi neodkladné úřední záležitosti např. patří:

Občanské průkazy:
1) ztráta nebo odcizení stávajícího občanského průkazu,
2) žádost o nový občanský průkaz v případě, že stávajícímu OP  končí platnost do 20. prosince  2020,
3) výdej vyhotovených občanských průkazů, v případě, že platnost stávajícího končí v  průběhu nouzového stavu.

Cestovní doklady: 
cestovní doklad sloužící jako doklad totožnosti, případně končící platnost stávajícího cestovního dokladu do 20. prosince 2020.

Evidence obyvatel:
změna trvalého pobytu, která se váže na další úřední postupy.

Matrika:
určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Czech POINT
ověřování listin a podpisů a výpisy z Czech POINTu.