Nefunkční veřejné osvětlení v Loučce

Vážení občané,

energetická společnost ČEZ provádí v městské části Loučka rekonstrukci sloupů a rozvodů nízkého napětí, proto došlo v ulicích Křenová, Za Potokem, Jičínská, Ke Svinci a dalších k nefunkčnosti veřejného osvětlení. Se zhotovitelem prací se nám podařilo dojednat provizorní řešení situace. Do doby, než budou instalovány a zprovozněny nové sloupy, budou nouzově připojeny na elektrický rozvaděč stávající staré sloupy a od dnešního dne 3. února 2021 by v dané lokalitě mělo opět fungovat veřejné osvětlení.
Děkujeme za pochopení