Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019

Odbor dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám v příloze předkládá Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 s platností od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019.

Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 je volně k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.msk.cz pod odkazem doprava a chytrý region, Veřejná osobní doprava – dopravní obslužnost. Obdobně, po zapracování připomínek a ukončení jeho projednání na konci srpna, bude zveřejněn Konečný železniční jízdní řád 2018/2019.

Připomínky k Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 lze uplatnit písemně na odbor dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 16. 7. 2018.

pdf Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 (pdf, 3 MB)