Kontakt
10.5.2023

Nabídkové řízení č. 451: Záměr pronájmu bytu č. 23 o velikosti 2 + 1, na ul. Luční 1799/3

Druh bytu:s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.:Luční 1799/3
Číslo bytu:23
Velikostní kategorie:2 + 1
Celková podlahová výměra:52,23 m2
Nadzemní podlaží:7. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
5.573 Kč
Termín prohlídky bytu:24.05.2023 v 15:30 hodin
Termín pro podání nabídky:05.05.2023 – 05.06.2023
Bytový technik:Věra Honešová (tel.: 556 768 377)
Uzávěrka nabídkového řízení:05.06.2023 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá:Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

Přílohy