Nabídkové řízení – prodej pozemků v lokalitě Za Školou

Město Nový Jičín  jako vlastník níže uvedeného majetku podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Nabídkové řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Žilina u Nového Jičína – Za Školou“.

• pozemek parc.č. 1493/195 (orná půda o evidované výměře 1054 m2)
• pozemek parc.č. 1493/201 (orná půda o evidované výměře 1241 m2)
• pozemek parc.č. 1493/209 (orná půda o evidované výměře 1270 m2)
• pozemek parc.č. 1493/210 (orná půda o evidované výměře 1485 m2)
• pozemek parc.č. 1493/211 (orná půda o evidované výměře 1998 m2)
• pozemek parc.č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1203 m2)
• pozemek parc.č. 1493/213 (orná půda o evidované výměře 1119 m2)
• pozemek parc.č. 1493/214 (orná půda o evidované výměře 1034 m2)
• pozemek parc.č. 1493/215 (orná půda o evidované výměře 950 m2)
• pozemek parc.č. 1493/202 (orná půda o evidované výměře 942 m2)
• pozemek parc.č. 1493/194 (orná půda o evidované výměře 751 m2)
• pozemek parc.č. 1493/196 (orná půda o evidované výměře 595 m2)
• pozemek parc.č. 1493/197 (orná půda o evidované výměře 855 m2)
• pozemek parc.č. 1493/198 (orná půda o evidované výměře 641 m2)
• pozemek parc.č. 1493/199 (orná půda o evidované výměře 804 m2)
• pozemek parc.č. 1493/200 (orná půda o evidované výměře 840 m2)
• pozemek parc.č. 1493/203 (orná půda o evidované výměře 833 m2)
• pozemek parc.č. 1493/204 (orná půda o evidované výměře 788 m2)
• pozemek parc.č. 1493/205 (orná půda o evidované výměře 663 m2)
• pozemek parc.č. 1493/206 (orná půda o evidované výměře 599 m2)
• pozemek parc.č. 1493/207 (orná půda o evidované výměře 751 m2)
• pozemek parc.č. 1493/208 (orná půda o evidované výměře 777 m2)
• pozemek parc.č. 1493/216 (orná půda o evidované výměře 848 m2)

v lokalitě Za školou v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, určených pro stavbu rodinných domů a dalších doplňkových staveb, formou nabídkového řízení podle Pravidel prodeje pozemků v lokalitě Za školou – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bez MPZ,

Přílohy
docx Pravidla prodeje pozemků v lokalitě Za školou (včetně příloh 1 – 4) (docx, 28 KB)
pdf Příloha č. 1 – Vyznačení zájmového území na podkladu katastrální mapy (pdf, 401 KB)
pdf Příloha č. 2 – Seznam nemovitostí a jejich základních vyvolávacích cen bez DPH (pdf, 523 KB)
docx Příloha č. 3 – Registrační formulář, žádost o prodej pozemku (docx, 15 KB)
pdf Příloha č. 4 – Kupní smlouva (pdf, 537 KB)

Zájemci  musí splnit podmínky nabídkového řízení a musí postupovat dle Pravidel prodeje pozemků v lokalitě Za Školou.

Tento záměr byl schválen usnesením ZM dne 14.12.2020 pod č. 919/132/2020 bod 19.