Kontakt
23.5.2023

Město Nový Jičín jako vlastník níže uvedeného majetku podle ustanovení § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje toto nabídkové řízení na

pronájem krytého stání pro osobní automobily

v objektu krytého parkoviště tj. budově bez čp/ če, garáž, jež je součástí pozemku parc. č. 471/6, zast. plocha a nádvoří,  v k. ú. Loučka u Nového Jičína, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nový Jičín a k.ú. Loučka u Nového Jičína, a to 1 parkovací místo č.9.

Přílohy