Kontakt
5.9.2023

Nabídkové řízení na pronájem krytého stání v Loučce MPZ 49/2023/OB

v objektu krytého parkoviště tj. budově bez čp/ če, garáž, jež je součástí pozemku parc. č. 471/6, zast. plocha a nádvoří,  v k. ú. Loučka u Nového Jičína, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nový Jičín a k.ú. Loučka u Nového Jičína, a to

2 parkovací místo ( č. 7, 36 ).

Přílohy