Nabídkové řízení na prodej dvou pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Žilina u Nového Jičína

Usnesení číslo: 1333/R45/2021 z 45. schůze Rady města Nový Jičín, konané dne 23.6.2021

Lokalita Za Školou – nabídkové řízení na prodej dvou pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Žilina u Nového Jičína, bez MPZ.

Usnesení

Rada města Nový Jičín

 1. rozhodla
  zveřejnit záměr prodeje pozemků:
  pozemek parc.č. 1493/211 (orná půda o evidované výměře 1998 m2) za minimální vyhlašovací cenu 3.296.700 Kč, cena bez DPH
  pozemek parc.č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1203 m2) za minimální vyhlašovací cenu 1.984.950 Kč, cena bez DPH
  v lokalitě Za Školou v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, určených pro stavbu rodinných domů a dalších doplňkových staveb, formou nabídkového řízení podle Pravidel prodeje pozemků
  v lokalitě Za Školou – dle Pravidel prodeje pozemků v lokalitě Za Školou, bez MPZ.

 

Přílohy
pdf Pravidla prodeje pozemků v lokalitě Za Školou (pdf, 816 KB)
pdf Snímek s vyznačením pozemků (pdf, 157 KB)