Kontakt
2.2.2024
Druh bytu:s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.:Bulharská 746/13
Číslo bytu:10
Velikostní kategorie:3 + 1
Celková podlahová výměra:56,94 m2
Nadzemní podlaží:4. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
7.118 Kč
Termín prohlídky bytu:21.02.2024 v 15:30 hodin
Termín pro podání nabídky:01.02.2024 – 04.03.2024
Bytový technik:Věra Honešová (tel.: 556 768 377)
Uzávěrka nabídkového řízení:04.03.2024 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá:Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

Přílohy