Kontakt
25.8.2023
Druh bytu:s trvale uvolněným nájemným
Ulice a č.p./č.o.:Žerotínova 41/9
Číslo bytu:2
Velikostní kategorie:3 + 1
Celková podlahová výměra:65,30 m2
Nadzemní podlaží:3. nadzemní podlaží
Min.nabídková výše
měsíčního nájemného:
7.270 Kč
Termín prohlídky bytu:25.09.2023 v 16:00 hodin
Termín pro podání nabídky:24.08.2023 – 02.10.2023
Bytový technik:Věra Honešová (tel.: 556 768 377)
Uzávěrka nabídkového řízení:02.10.2023 ve 14:00 hod.
Bližší informace k NŘ podá:Iveta Palátová (tel.: 556 768 371)

Přílohy