Nabídka pronájmu volných nebytových prostor a části pozemku v areálu „Skalky“

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín, zastoupené panem Petrem Orságem, ředitelem, nabízí k pronájmu k účelu podnikání nebytové prostory v areálu amfiteátru „Skalky“ v Novém Jičíně v budově s číslem popisným 2280 (stavba občanské vybavenosti), která je součástí pozemku parc. č. st. 1714 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a část tohoto pozemku.

pdf Nabídka pronájmu (pdf, 275 KB)
pdf Provozní budova (pdf, 79 KB)
jpg Pozemek (jpg, 256 KB)