Zdravé město

Na projekty v rámci participativního rozpočtu je letos vyhrazeno 400.000 Kč

Město Nový Jičín vyhlásilo pátý ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín. Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2022 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2022“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě – pokud tedy máte nápad na konkrétní projekt vylepšující život ve městě splňující podmínky Výzvy Projekty pro Nový Jičín 2022, neváhejte a návrh předložte. Předkladatelé mohou své návrhy předkládat prostřednictvím jednoduchého formuláře doplněného o povinné přílohy.

V předešlých letech byla pro tuto výzvu opakovaně stanovena celková alokace ve výši 200.000 Kč vč. DPH a občané mohli předkládat projekty s maximálními náklady ve výši 100.000 Kč vč. DPH. V letošním roce jsou oba tyto limity navýšeny – celkově je pro projekty občanů vyhrazena částka 400.000 Kč vč. DPHnáklady na realizaci jednotlivých projektů mohou být až 200.000 Kč vč. DPH. 

Své projekty mohou předkládat fyzické osoby starší 15 let, a nově také zástupci spolků s působností na území města. Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze 1 návrh. Projekty je možné předkládat ve lhůtě od 5. ledna do 11. února 2022. Veškeré informace a související podklady najdete zde.

V předešlých letech byly podpořeny tyto projekty:

  • Na Svinec (realizováno podzim 2018)
  • Hřiště pro malé i velké sviště (realizováno podzim 2018)
  • Generace v pohybu – venkovní fitness (realizováno březen 2020)
  • Venkovní čítárna ve Smetanových sadech (realizováno prosinec 2020)
  • Mobilní zastřešení – Straník (realizováno prosinec 2020)
  • Kvetoucí louky (realizováno říjen 2020)
  • Discgolf arény pro město Nový Jičín (realizováno listopad 2021)
  • Novojičínské houpačky (realizace plánována v roce 2022)