Modernizace kotelen snižuje náklady na teplo

Novojičínská radnice se snaží snižovat výdaje na energie. Od roku 2018 investuje desítky milionů korun do modernizace tepelného hospodářství. Tím zvyšuje jeho účinnost a energetickou úspornost. Rekonstruuje rozvodné sítě a staré plynové kotle mění za kondenzační. Náklady financuje město ze svých prostředků  a nepromítá je do ceny tepla pro občany. Pomáhá tak chránit i rodinné rozpočty lidí, jejichž domácnosti jsou napojeny na městské kotelny.

„Vlivem snižování energetické náročnosti budov, například zateplováním fasád a instalací nových okem a dveří, došlo k poklesu odběru tepla. Staré kotle tak byly zbytečně předimenzované a jejich provoz přinášel desetiprocentní ztráty v účinnosti. Nové kondenzační kotle mají oproti těm  starým přibližně o dvacet procent vyšší účinnost a k výrobě tepla a teplé vody spotřebují méně plynu, což je příznivé nejen pro rozpočet úřadu, ale i domácnosti napojené na městské kotelny,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Na nové kotelny se vztahuje pětiletá záruka. Radnici tak odpadají výdaje za servis, které bývají zohledněny ve výpočtu ceny tepelné energie. „Městu se podařilo loni v dubnu nakoupit elektřinu a zemní plyn pro svá odběrná místa a cenu zafixovat až do roku 2023. Nemusíme tak v dnešní cenově nepříznivé době navyšovat rozpočet na energie a tyto peníze můžeme investovat do rozvoje města,“ dodal starosta.

Od roku 2018 investoval Nový Jičín do tepelného hospodářství více než 60 milionů korun. „Letos jsme modernizovali  kotelny v ulicích Trlicova a K Nemocnici, řešili jsme havarijní stav v Poděbradově ulici. Měnili jsme teplovody v Nádražní ulici a v Loučce, a také rozvody teplé vody v ulici Na Lani. Zadali jsme energetický audit města, jehož výstupem bude návrh dalších úsporných opatření, která by měla přinést desetiprocentní úsporu energií,“ řekl energetik městského úřadu Pavel Puchner.

 

24.11.2021