Mládež obohatí život města

Letos se město Nový Jičín poprvé zapojilo do iniciativy Mládež kraji. Mladí lidé z Nového Jičína ve věku 13-26 let měli možnost získat finance na projekty, které sami navrhnou a kterými obohatí život v Novém Jičíně. Program Mládež kraji realizuje v našem městě Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, SVČ Fokus a Město Nový Jičín. Celková částka pro rozdělení mezi jednotlivé projekty byla 100 000,-Kč. V pondělí 11. června zasedla hodnotící komise programu Mládež kraji pro město Nový Jičín. K první Novojičínské obhajobě přišli zástupci celkem čtyř projektů s požadavkem na téměř 150 000,-Kč. Třem ze čtyř projektů se podařilo svůj projekt obhájit, tyto projekty se začnou realizovat již letos.

První podpořený projekt s názvem Tancování s Terezou chce přimět co nejvíce dětí ze Straníku a přilehlého okolí k tanci prostřednictvím již fungujícího tanečního kroužku. Děti budou moci nově cvičit v budově TJ ve Straníku, kde budou instalována zrcadla a reproduktor. Druhý projekt Generace XYZ má za cíl propojit generace pomocí různých deskových her, které se budou hrát zejména na slavnostech města. Mladí lidé se tak pomocí her budou snažit o navázání vztahů se seniory. Díky třetímu podpořenému projektu se 30. září v Novém Jičíně uskuteční nový Coffee cake festival s prodejem kávy a zákusků. Součástí programu bude také vzdělávání o kávě, tematické hry pro děti a fotokoutek. Děkujeme všem mladým lidem, kteří se zapojili a mají zájem o veřejné dění.