elektrina-ikonka

Mimořádná okamžitá pomoc lidem s energiemi

Občané mohou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc příslušný úřad práce, pokud se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením činnosti Bohemia Energy. Více informací v letáku níže.

Leták - MOP a energie