Mikrogranty podporují tradice a kulturní život v obcích

Místní akční skupina (MAS) Lašsko vyhlásila dotační program Mikrogranty. Rozdělování dotačních prostředků je jedním z nástrojů, kterým nezisková organizace působící na území 16 obcí na Novojičínsku, podporuje zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. V letošním roce bude na projekty, které musejí být realizovány na území MAS Lašsko, kam patří i Nový Jičín, zasláno 20 tisíc korun. Na jednu akci lze získat maximálně 4 tisíce korun a požádat o ně může jakákoli právnická či fyzická osoba z daného území. Další informace včetně formuláře žádosti o dotaci jsou k dispozici na webu: http://maslassko.cz/mikrogranty.php

„Jak už z názvu vyplývá, jedná se o malé granty, nicméně výhodou je, že žádosti o ně jsou mnohem jednodušší, než u klasických grantů. Žadatelem může být například obec, církev, občan, nezisková organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. Plánovaný záměr se musí realizovat v období od 15. dubna od 31. prosince 2019. „Žádosti o dotace lze Místní akční skupině Lašsko zasílat do 31. března 2019,“ doplnil Syrovátka.

Území MAS Lašsko zahrnuje obce a města Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava. Žije v nich více než 86 tisíc obyvatel.

MAS Lašsko podporuje projekty, které přispívají k znovuobnovování tradic a řemesel v obcích, k propagaci místních produktů a producentů, ale také zdravého životního stylu, kulturního a přírodního bohatství. Příspěvek je určen i na práci s dětmi a mládeží, na zapojení obyvatel do života v obci, na organizaci kulturních a sportovních akcí.

11.02.2019