Město podepsalo dohodu o ukončení výstavby útulku pro psy

Výstavba útulku byla definitivně zastavena. Město Nový Jičín uzavřelo se stavení firmou dohodu o ukončení smlouvy a o vypořádání nároků, které nedokončením díla zhotoviteli vznikly. Návrh dohody, která řeší úhradu nákladů za již provedené práce, nakoupený stavební materiál, na zabezpečení lokality a ušlý zisk zhotovitele, schválili zastupitelé 4. března. Celkové náklady na přípravu, realizaci a předčasného ukončení tohoto záměru činí 1,9 milionu korun.

„V této částce je zahrnuto zpracování studií a projektové dokumentace, kácení a odvoz stromů, činnosti technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce, stavební práce a náklady spojené s ukončením stavby. Není v ní započítána cena pozemku, který město koupilo v roce 2013 od podniku VOP CZ za 209 tisíc korun,“ upřesnil místostarosta Václav Dobrozemský.

Ukončení stavby a uzavření dohody bylo reakcí na odborné vyjádření Státní veterinární správy v Ostravě. Z něj vyplývá, že kvůli střelnici na sousedním pozemku společnosti VOP CZ veterinární správa nedá kladné stanovisko ke kolaudaci útulku. „Přestože jsme se snažili s veterinární správou jednat o možnostech a podmínkách další výstavby, setrvala na svém původním stanovisku. Pokud nás odborný orgán upozornil, že nám kvůli hluku ze střelnice užívání stavby nepovolí, nemělo smysl v ní pokračovat.  Kdyby se realizace dokončila, město by za ni zaplatilo téměř 11 milionů a přitom by útulek nebylo možné provozovat. Bylo by v rozporu se zásadou účelného a hospodárného využití majetku města, kdybychom ve stavbě za této situace pokračovali,“ vysvětlil Dobrozemský.

Nový Jičín usiloval o vybudování psího útulku šest let. V roce 2013 koupilo město pozemek, o rok později bylo vydáno územní rozhodnutí. To však bylo napadeno vlastníky sousedního nevyužívaného objektu. Několik let se vlekla odvolací řízení. Stavební povolení nabylo právní moci až v únoru loňského roku. 10. září 2018 bylo staveniště předáno zhotoviteli. O čtyři dny později přišlo z VOP CZ upozornění, že v blízkosti budovaného útulku je střelnice, která byla povolena kolaudačním rozhodnutím vojenského stavebního úřadu Olomouci v roce 1994.  Ještě 18. prosince 2018 rada města potvrdila pokračování stavby, neboť neexistovaly právní důvody k jejímu zastavení. 2. ledna 2019 zaslala krajská pobočka Státní veterinární správy městu vyjádření, že s ohledem na nové skutečnosti považuje umístění útulku v sousedství střelnice za nevhodné, a že nevydá kladné stanovisko ke kolaudaci stavby.

Toulavé psy bude město i nadále vozit do útulku v Kopřivnici. Ročně za tuto službu Nový Jičín platí kolem 280 tisíc korun.

21.03.2019