Město odpustí nájemné podnikatelům a připravuje i finanční pomoc

Novojičínská radnice připravila opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na podnikatele. Nájemcům v městských nebytových prostorách poskytne slevu na nájemném a promine jim sankce za pozdní úhradu nájemného a služeb. Formou daru chce také pomoci podnikatelům, kteří měli v období nouzového stavu uzavřenou provozovnu. Musejí však mít sídlo a provozovnu na území Nového Jičína. Budou se řešit i úlevy za pronájem pozemků ke zřízení restaurační předzahrádky nebo vyhrazeného parkování.

„V případě slevy na nájemném v nebytových prostorách ve vlastnictví města čekáme, jak bude koncipován dotační program COVID – Nájemné vyhlašovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Pokud bude stát refundovat 50 % nájemného za 4. čtvrtletí 2020, město rovněž poskytne za toto období slevu z nájemného ve výši 50 %. Jestliže žadatelé budou moci z programu COVID – Nájemné získat 100 % nájemného za 4. čtvrtletí 2020, město poskytne slevu z nájemného ve výši 50 % za následující období, tedy za 1. čtvrtletí 2021, ve kterém omezení provozu nadále trvá,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

O slevu ze strany města nebudou muset nájemci individuálně žádat. Po schválení radou města budou bytovým odborem vyzváni k uzavření dodatku k nájemní smlouvě. „V případě, že budou nájemci žádat o dotaci z programu COVID – Nájemné, je město opět připraveno poskytnout veškerou potřebnou součinnost,“ doplnil Dobrozemský.

Město paušálně promine podnikatelským subjektům i sankce za pozdní úhradu nájemného a služeb v nebytových prostorách ve vlastnictví města. „Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení budou odpuštěny za podmínky, že má nájemce v plném rozsahu uhrazeny všechny platby, tedy nájemné i zálohy na služby spojené s nájmem vztahující se k roku 2020. Tyto platby budou vypočítány během 1. čtvrtletí 2021,“ vysvětlil místostarosta.  Ani v tomto případě nebudou muset nájemci o prominutí pokuty a úroku žádat individuálně a budou bytovým odborem vyrozuměni.

„Na základě individuálních žádostí budeme řešit i další úlevy. Jedná se například o nájem pozemků za účelem zřízení restaurační předzahrádky, nájem pozemků k vyhrazenému parkovacímu stání nebo nájem prostor jiným než podnikatelským subjektům, které svou činnost kvůli vyhlášeným omezením nemohly provozovat,“ pokračoval Dobrozemský.

Město také připravuje pro podnikatele se sídlem a provozovnou na území města Nový Jičín, kteří měli v období nouzového stavu uzavřenou provozovnu, výzvu k podávání žádostí o finanční dar. „Podmínky budou obdobné jako na jaře 2020. Bližší informace zveřejníme po schválení podmínek radou města obvyklými komunikačními platformami úřadu,“ upřesnil Dobrozemský.

14.01.2021