Město nabízí pozemek k prodeji

Město Nový Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemku parc. č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1.203  m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Žilina u Nového Jičína v lokalitě „Žilina u Nového Jičína – Za Školou“

Pozemek je určen pro stavbu rodinného domu a dalších doplňkových staveb.

Každý žadatel o koupi pozemku musí postupovat dle „Pravidel prodeje pozemků v lokalitě Za Školou“,  viz Přílohy níže.

Za školou

Přílohy:
docx Pravidla prodeje pozemků v lokalitě Za Školou (docx, 2 MB)