Město nabízí pozemek k prodeji

Město Nový Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemku parc. č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1.203  m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Žilina u Nového Jičína v lokalitě „Žilina u Nového Jičína – Za Školou“

Pozemek je určen pro stavbu rodinného domu a dalších doplňkových staveb.

pozemek-k-prodeji

Každý žadatel o koupi pozemku musí postupovat dle „Pravidel prodeje pozemků v lokalitě Za Školou“,  viz. Příloha.

 

Přílohy:
pdf Pravidla prodeje (pdf, 762 KB)