Město nabízí pozemek k prodeji

Město Nový Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemku parc.č. 573/2 o výměře 6261 m2 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, který se nachází za Kauflandem, vedle firmy PELA CZ, a.s. směrem na Bochetu.  Pozemek je součástí zastavitelné plochy VD – stavby pro výrobu a skladování, zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu, výrobní služby.  Minimální cena, kterou může zájemce o parcelu nabídnout je 7.199.500,- Kč (cena včetně DPH). Nabídkové řízení potrvá do 31. března 2021 do 14:00 hodin. Nabídku lze doručit písemně nebo osobně na podatelnu úřadu na Divadelní ulici 1, Nový Jičín, PSČ 741 01. Podrobné informace jsou k dispozici na úřední desce města Nový Jičín.

Podklady k nabídkovému řízení zde:

pozemek parc.č. 573/2

Přílohy:
pdf Nabídkové řízení MPZ 3017 (pdf, 443 KB)