Město nabízí dotace na čističky i topení

Nový Jičín i letos vyhlásil program na podporu životního prostředí, ze kterého mohou občané města získat dotace na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod a na ekologické vytápění domů. Majitelé nemovitostí si mohou podat žádost o příspěvek v době od 1. srpna do 1. října 2018. Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na adrese: https://www.novyjicin.cz/program-mesta-novy-jicin-na-podporu-zivotniho-prostredi-dotace-ex-post-2018/

„Finanční podpora realizace ekologického vytápění je určena obyvatelům místní části Kojetín. Příspěvku na čističky odpadních vod mohou využít lidé, kteří žijí v lokalitách, kde není zajištěna likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním, nebo kde se není možné z technických a ekonomických důvodů na centrální čištění napojit,“ uvedl Pavel Hurta z kanceláře úřadu.

Účelem dotace je zlepšení stavu životního prostředí se zaměřením na ochranu vod a ochranu ovzduší ve městě a jeho částech. V rozpočtu města je na oba ekologické programy 600 tisíc korun. Na vybudování malé domovní čistírny odpadních vod činí maximální výše podpory 50 procent uznatelných výdajů, nejvýše však 40 tisíc korun. Na realizaci ekologického vytápění je to rovněž 50 procent uznatelných nákladů, nejvýše však 50 tisíc korun.

Žadatel o dotaci musí podat žádost písemně na městský úřad. Vyplněný formulář může poslat poštou na adresu Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín nebo ho může odevzdat osobně na podatelně městského úřadu na Divadelní ulici 1.

19.07.2018