Město má zájem na fungování Svince, ale chatu kupovat nebude

Město Nový Jičín vzalo na vědomí nabídku Lyžařského klubu Svinec na odkup rekreační chaty za 4,5 milionu korun, ale další kroky činit nebude. Rozhodli o tom zastupitelé, kterým se nepodařilo odhlasovat žádnou z variant usnesení, tedy zda nabídku lyžařů přijmout či ji zamítnout, případně odložit její projednávání na zářijové zasedání. Názorovou roztříštěnost způsobil hlavně fakt, že byť se nemovitost nachází v turisticky atraktivní lokalitě, je k ní problematický přístup a není zde kanalizace. Klub se již obrátil na realitní kancelář.

„Přestože záměry výkupů pozemků a nemovitostí zastupitelstvo neprojednává, tento návrh jsme mu předložili. Šlo o složitou a strategickou volbu a ani v koalici jsme neměli jednotný názor. Proto jsme se také demokraticky rozhodli pro volné hlasování,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský. Spolu se starostou Stanislavem Kopeckým připomněli, že komunikace vedoucí k dolní sjezdovce je pouze dočasnou stavbou, jejíž užívání skončí v roce 2023.

„Pozemky pod silnicí, která je v majetku soukromé firmy, vlastní několik fyzických osob a není garantováno, že budou mít zájem, aby cesta dále fungovala. To by totiž obnášelo vynětí z půdního fondu, což stojí peníze. A pokud se bude muset komunikace uvést do původního stavu, tak zanikne nejen přístup k sjezdovce, ale bude to znamenat další finanční zátěž pro současného či budoucího vlastníka,“ vysvětlil starosta.

Přestože Lyžařský klub Svinec uvádí, že podle znaleckého posudku má nemovitost cenu podstatně vyšší, než za kolik ji nabízí městu, zastupitelé nedali úřadu mandát k tomu, aby si zadal vypracování aktuálního znaleckého posudku. „Není zde vyřešena likvidace splaškových vod a musí se vyvážet bezodtoková odpadní jímka, což zvyšuje náklady na provoz budovy. Máme zpracovaný audit využitelnosti nemovitého majetku města a podle něj se jeví chata na Svinci jako zbytná,“ pokračoval starosta.

Předmětem prodeje má být jen chata, kterou lyžaři pronajali a nynější nájemce zde provozuje hotel a pohostinství. „Z nabídky není zřejmé, jak by bylo vyřešeno zázemí pro vlek a lyžařský areál, který zůstane ve vlastnictví klubu. Záleží jen na lyžařích, jakého souseda si vyberou. Nemá smysl lidi strašit ubytovnou nebo soukromým wellness. Současný vlastník si může nastavit podmínky smlouvy tak, aby nynější účel chaty a přístup veřejnosti byly zachovány,“ zdůraznil Dobrozemský.

Chata na Svinci byla postavena v 70. letech minulého století a doplnila tak lyžařský areál s vlekem o další služby a zázemí. Lokalita je turisty vyhledávána i v létě. „Lyžaři chatu získali bezplatně od státu a pomocí dotačních titulů ji dokázali zrekonstruovat. Město se zase snaží podporovat sportovní aktivity spolku a za poslední tři roky přidělilo Lyžařskému klubu Svinec na provoz a činnost téměř milion korun. Zájmem města je udržet na Svinci lyžování i zázemí pro turisty. Proto budeme iniciovat jednání mezi vlastníky cesty a majiteli pozemků pod ní, aby byl zajištěn přístup k chatě a sjezdovce,“ doplnil Kopecký.

22.07.2019