MAS Lašsko vyhlašuje mikrogranty na rok 2017

Místní akční skupina Lašsko vyhlašuje mikrogranty na podporu projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Celková výše projektu je 28 000,-Kč, maximální výše na jeden projekt je 4 000,-Kč. Žádat mohou obce, podnikatelé, neziskovky, církvefyzické osoby. Projekty musí být realizovány v termínu 1. 7. – 31. 12. 2017.

Podporovanými záměry jsou:

  • znovuobnovování tradic a řemesel v obcích
  • propagace místních produktů a producentů
  • rozvinutí spolupráce místních obyvatel, spolků, organizací a dalších aktérů v území
  • propagace kulturního a přírodního bohatství
  • práce s dětmi a mládeží, alternativní vzdělávání
  • aktivní zapojení obyvatel do života v obcích, podpora tradičních, kulturních a sportovních akcí
  • předávání informací o ochraně přírody, environmentální vzdělávání
  • propagace zdravého životního stylu, osvětová činnost

Pravidla a formuláře k přihlášení najdete na webových stránkách MAS v záložce Výzvy – Mikrogranty (http://www.maslassko.cz/mikrogranty.php). Pravidla najdete ke stažení také v tomto PDF souboru: Mikrogranty 2017 – pravidla.