Likvidace autovraků

Nabídku bezplatné ekologické likvidace autovraků mohou opět využít obyvatelé Nového Jičína. Akce proběhne od 4. do 8. června v provozovně firmy Partr v Jeremenkově ulici 3 v Šenově u Nového Jičína (bývalý areál kasáren) – v pondělí a úterý od 7 do 11:30 a od 12 do 15:30, ve středu od 7 do 11:30 a od 12:30 do 17, ve čtvrtek a pátek od 7 do 11:30 a od 12 do 15 hodin.

Za každé kompletní odevzdané vozidlo vyplatí provozovatel autovrakoviště v minimální výši 1 000 korun. Při předání je nutné uvést, že se jedná o akci města Nového Jičína. Ve stanoveném termínu mohou občané využít bezplatný odvoz nepojízdných vozidel přímo od svých obydlí, a  to po telefonické dohodě s panem Daliborem Petrem, tel. 602 527 419. Za každé takto odvezené kompletní vozidlo bude vyplacena částka nejméně 500 korun.

Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5 t). Při předání autovraku obdrží majitel vozidla potvrzení o převzetí autovraku na ekologickou likvidaci. Toto potvrzení slouží jako doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Při předání vozidla je nutno předložit velký technický průkaz, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen s občanským průkazem. Autovrak lze předat i na základě plné moci od majitele, jež nemusí být úředně ověřena. Další informace poskytne Marta Kiššová z městského úřadu, kancelář 306, tel. 556 768 365, e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.