Lhůta pro podání nabídek na pronájem kiosku na Čerťáku prodloužena do 1. června

Město Nový Jičín prodloužilo lhůtu pro podávání nabídek na pronájem částečně vybaveného kiosku s krytým a venkovním posezením včetně provozního zázemí a sociálního zařízení, sprchy a převlékací kabiny pro veřejnost. Objekt je součástí pozemků u vodní nádrže Čerťák v katastrálním území Kojetín u Starého Jičína. Předpoklad zahájení provozu je červenec 2020. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 1. června 2020 do 12:00 hodin. Doplňující informace na úřední desce úřadu a na https://www.novyjicin.cz/nabidkovarizeni/.

Účelem nájmu bude provozování kiosku s občerstvením a poskytování dalších rekreačních služeb pro veřejnost. Minimální nabídková výše nájemného činí 40.000 Kč/předmět nájmu/rok + DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou šest měsíců.