Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá 54, p.o.

Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 60/4419 ze dne 16. 1. 2023 vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, níže zveřejňujeme inzerát.

Přílohy:
pdf Vyhlášení konkurzu ZŠ a MŠ, Nový Jičín, Dlouhá (pdf, 94 KB)