Kamenný kříž u bašty byl restaurován

Nový Jičín opravil další kulturní památku. Pískovcový kříž z roku 1778, který strojí u bašty bývalého městského opevnění. Kámen byl místy vydrolený, obrůstal mechy a lišejníky. Restaurování díla bylo vyčísleno na 135 tisíc korun, z toho 111 tisíc pokryla dotace z ministerstva kultury. V letošním roce vynaložilo město ze svého rozpočtu na obnovu památek téměř 11 milionů korun. Opravila se například budova na Divadelní ulici 1, Stará pošta, proběhla další etapa rekonstrukce Hotelu Praha, restaurovaly se oltáře v  kostele svatého Mikuláše a v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

„Kamenný kříž s korpusem ukřižovaného Krista se musel očistit od biologických organismů, musely se osekat všechny nepůvodní druhotně provedené doplňky a spárovaní. Doplnily se odpadlé části kamene a odstranily se trhliny. Celé dílo se nakonec opatřilo několika ochrannými nátěry například proti působení vody. Restaurátorské práce probíhaly na místě,“ uvedla Barbora Kaštovská z odboru školství a kultury novojičínské radnice.

Pískovcový kříž původně stával u křižovatky dnešních ulic 28. října, Generála Hlaďo a K Nemocnici. Po druhé světové válce, v roce 1948, byl přemístěn k baště. Na území města se nachází 98 kulturních památek zapsaných v úředním seznamu ministerstva kultury, téměř 40 jich je v majetku města.

27.11.2017