Kácení stromů ve Smetanových sadech

V souvislosti se zpracovanou studií revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně byl proveden dendrologický průzkum, který posoudil a zhodnotil stav všech dřevin nacházejících se v tomto parku. Následně byly navrženy vhodné pěstební opatření a zásahy, které povedou k zajištění zdárného vývoje dřevin s ohledem na bezpečný provoz parku.

Dovolujeme si informovat občany, že v období od konce října 2022 až do začátku března 2023 (v období vegetačního klidu) bude probíhat kácení 38 ks stromů. Stromy určené ke kácení jsou ve velmi špatném zdravotním stavu, některé v havarijním, s velmi sníženou vitalitou, některé infikovány bakteriální hnilobou či dřevokaznou houbou. Následkem infikací dochází ke zhoršení stavu kořenů, což vede ke značnému prosychání větví potažmo celých stromů. Nejpočetnější taxon tvoří bříza, kdy na základě odborného dendrologického posudku, bylo doporučeno ke kácení 20 ks. Kácení je doporučeno také u 4 ks jírovců, 3 ks lip, 4 ks smrků, 2 ks jedlí a po jednom kuse borovice, dubu a habru. Pokácením těchto stromů bude zajištěna provozní bezpečnost, což je prvořadé. V rámci náhradních výsadeb dojde k obnově a omlazení této krásné lokality.