Jak správně topit

Vzhledem k tomu, že vytápění pevnými palivy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů, které znečišťují naše ovzduší a ovlivňují zdraví, uvádíme zde zásady správného vytápění, kterými je možné dopad vytápění na kvalitu ovzduší a zdraví snížit na minimum. Základní zásada je topit tak, jak chcete, aby topil váš soused.

Čím správně topit:

Používejte jen palivo určené výrobcem zdroje, nespalujte odpad ani špatně vysušené dřevo. Nakupujte pouze kvalitní paliva od ověřených dodavatelů. Palivo musíte vhodně skladovat – na místě chráněném před deštěm a vlhkem a s dobrým prouděním vzduchu.

V čem správně topit:

Pořizujte si pouze zařízení výkonově vhodné pro vámi vytápěný objekt – máte-li předimenzovaný kotel, doplňte k němu akumulační nádrž o dostatečném objemu. Od 1. 9. 2024 bude v rodinných domech, bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci zakázáno provozovat spalovací zařízení horší než 3. třídy – zda právě vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při povinné pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu. Pro provozovatele zdrojů v ostatních budovách platí tento zákaz již od 1. 9. 2022.

Jak obsluhovat kamna a kotel:

Přečtěte si návod k obsluze a řiďte se jím! Pokud se nebudete řídit pokyny výrobce, můžete poškodit zařízení případně způsobit i požár. Dodržujte předepsanou teplotu spalin. Nižší teplota může znamenat vyšší účinnost využití tepla, ale také špatné spalování, vyšší riziko vzniku kondenzátu a další související problémy. Příliš vysoká teplota spalin je plýtváním energií v palivu a může být i nebezpečná rizikem vzniku požáru.

Jak se o kamna a kotel starat:

V souladu s návodem dodržujte předepsanou údržbu! Pravidelně čistěte celé zařízení, komín i kouřovod. Bezodkladně odstraňte jakoukoli závadu. Místnosti v domě nepřetápějte.

 

Další informace včetně možností dotací na nové kotle lze nalézt na následujících odkazech:

https://jakspravnetopit.cz/

https://lokalni-topeniste.msk.cz/

https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/

 

smokeman